Hạt giống Bắp nếp OP TN 177 gói 100gr

25.000 18.000

Nếp nù, trái dài 16-18cm, dẻo ngon, thời vụ quanh năm