Hạt giống Bầu Ấn Độ F1 TN 215 gói 10 hạt

25.000 16.000

Hạt giống bầu Ấn Độ phù hợp với khí hậu Việt Nam, là giống cây đã được kiểm tra về chất lượng. Là giống trái xanh, dễ trồng, suôn dài 35-45 cm. Nấu canh với tôm là số dách