THÔNG TIN KHUYẾN MÃI

Trong tháng 7-8-9.2019

CÁ HỒI:

Mua 10 con tặng 1 con

 

HẢI SẢN:

Miễn phí giao hàng với đơn hàng trên 1.000.000 đồng

 

HẠT GIỐNG:

Mua 10 tặng 1

 

PHÂN BÓN:

Giao hàng miễn phí cho đơn hàng trên 1.000.000 đồng

 

HÀNG XÁCH TAY:

Miễn phí giao hàng với đơn hàng trên 2.000.000 đồng